Pravidla v TV

Hlášení nástupu

Vedoucí žák v postavení čelem k ostatním spolužákům je osloví: ,,Třídy končit! Třídy na můj povel v  dvojřad

nastoupit!"  Po oslovení se staví do pozoru čelem k vyučujícímu tak, aby za ním měli prostor ostatní žáci. Žáci 

nastupují do zvoleného tvaru dva kroky za vedoucího žáka, po jeho levé ruce. Žák se otáčí bokem ke třídě a osloví

ostatní: „Vyrovnat!“ Žáci první řady dají levou ruku v bok a upraví rozestupy. Žáci druhé řady předpaží pravou ruku

a zkontrolují rozestupy. Následuje povel: „Přímo hleď! Pohov!“ Vedoucí nástupu projde na konec řady a spočítá 

si počet cvičících a necvičících žáků. Následuje povel: „Třído pozor! Třído vpravo hleď!“ Žák předává učiteli 

následující hlášení: ,,Pane učiteli, paní učitelko, třída je nastoupena k hodině tělesné výchovy v počtu... 

cvičících a... necvičících.“