Tělovýchovné kroužky


Volejbalový kroužek

vedoucí: Mgr. Tomáš Zgažar
třídy: 5. - 9.
termín: 14:45 - 17:00 - úterý
           


Turistický kroužek
vedoucí: Mgr. Jitka Kavalová
Florbal, tělovýchovný kroužek
vedoucí: Mgr. Ivan Fibich


Stolní tenis
vedoucí: Mgr. Tomáš Zgažar